Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 september

Collegevoorstel Bibob beleid gemeente Leiden 2021 21.0446

Het college van burgemeester en wethouders stelt de ‘beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Leiden 2021’ vast. Hiermee trekt het college De ‘Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) Leiden 2016’ in. Criminele geldstromen en -activiteiten hebben een ontwrichtende werking op de samenleving en economie. Op basis van de Wet Bibob kan de gemeente onderzoek doen naar de integriteit van partijen, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning of bij een (vastgoed)transactie. Per 1 augustus 2020 is de Wet Bibob gewijzigd waardoor de gemeente op meer domeinen onderzoek kan doen. De nieuwe beleidsregel voldoet aan de aangepaste Wet Bibob en is daardoor in te zetten op de volledige breedte die de Wet de gemeente geeft. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de vaststelling van de nieuwe beleidsregel. Daarbij kondigt het college aan middels een experiment inzicht te willen krijgen in de opbrengst en impact van een standaard Bibob-toetsing bij Alcoholvergunningen. De uitwerking van dit experiment zal in 2022 verder vorm krijgen.