Later openbaar gemaakte collegebesluiten 23 februari

Besluit Programmarapportage Q1 2023 Programma Oekraïners, statushouders en asielzoekers 23.0069

Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de raad over de laatste stand van zaken wat betreft de gemeentelijke werkzaamheden voor de opvang en huisvesting van Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers. Het gaat daarbij over het realiseren van plekken voor opvang en huisvesting in relatie tot de opgave die de gemeente heeft wat betreft het aantal mensen dat wij moeten opvangen en huisvesten en over alles wat daarbij komt kijken qua ondersteuning en begeleiding van mensen.

Collegebrief Klimaatgesprekken 2022: terugblik en vooruitblik 23.0083

Klimaatverandering zorgt voor nieuwe uitdagingen in de stad. Er zijn vaker weersextremen zoals langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden en voor te bereiden op de toekomst, past Leiden zich aan deze veranderingen aan. Een voorbeeld hiervan zijn de projecten voor duurzame wijkvernieuwingen, waar we met het vervangen van de riolering de openbare ruimte gelijk groen en klimaatadaptief inrichten. Aanpassen kan de gemeente niet alleen, zij heeft de inzet van inwoners en ondernemers hard nodig. De helft van de ruimte in de stad is immers niet van de gemeente. In 2021 heeft de Leiden samen met Organisatieadviesbureau TwynstraGudde een eerste ronde klimaatgesprekken gevoerd met verschillende partners in de stad. Inmiddels is in 2022 ook de tweede ronde gesprekken afgerond. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de uitkomsten van deze gesprekken en welke maatregelen worden genomen. Zo is o.a. besloten om aanvullende maatregelen te nemen tegen wateroverlast in enkele tunnels. Verder zet het college de vergroening van de (binnen)stad voort in de strijd tegen extreme hitte, droogte en wateroverlast. Ook zijn de effecten van het toenemend aantal tropische dagen op het beheer van de openbare ruimte in de stad in beeld gebracht.

Overige besluiten

  • Algemene vergadering van Aandeelhouders InnovationQuarter 20 februari 2023 23.0071

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 16 december 2022) van raadslid Sebastiaan van der Veer (CDA) over achterblijvende ontwikkeling van de Leidse economie 23.0051
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 23 januari 2023) van raadsleden Esmee van Meer (PvdA), Thomas van Halm (SP) en Prescillia van Noort (GroenLinks) over bestaanszekerheid jongeren in de bijstand 23.0080
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Christiaan Mulder (VVD) en Mitchell Wiegand Bruss (SVL) over het organiseren van evenementen in 2023 23.0081
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 13 januari 2023) van raadslid Lianne Raat (Partij van de Dieren) en Rembrandt Rowaan (GroenLinks) over brede welvaart 23.0084