Later openbaar gemaakte collegebesluiten 22 mei

Tussentijdse evaluatie Leids Mediafonds 20.0230 (19-5)

De gemeente Leiden heeft Universiteit Leiden gevraagd de werking van het Leids Mediafonds te evalueren. Uit de evaluatie is gebleken dat het fonds goed functioneert en de beoogde doelen in belangrijke mate worden gerealiseerd. Wel zijn er enkele aandachtspunten ter verbetering van de werking van het fonds. Die gaan over de impact van de producties, de verslaglegging en de robuustheid van het bestuur. Het college verzoekt de gemeenteraad om de evaluatie te betrekken bij de behandeling van de kaderbrief en het innemen van een standpunt over de eventuele continuering van de financiële ondersteuning van het fonds in 2021 en verder.

Overige besluiten:

  • Aandeelhoudersvergadering Alliander 2020 20.0234 (19-5)