Later openbaar gemaakte collegebesluiten 22 april

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid H. van der Kaap (PvdD), ingekomen 23 maart, over het baggerbeleid in het algemeen en in het bijzonder over het baggeren in natuurpark Cronesteyn en andere maatregelen om de natuur te beschermen en te verstevigen in dit park 21.0204 (20-4)