Later openbaar gemaakte collegebesluiten 21 september

Overige besluiten:

  • Aanwijzen Breestraat 156/Gangetje 1-1a-d als beschermd gemeentelijk monument 23.0357
  • Aanwijzen Gangetje 3-5 als beschermd gemeentelijk monument 23.0358
  • Aanwijzen van Breestraat 23-Schoolsteeg 2 als beschermd gemeentelijk monument 23.0359
  • Aanwijzen van Breestraat 35-35a als beschermd gemeentelijk monument 23.0360
  • Aanwijzen van het object Breestraat 121, 121a-d, Wolsteeg 2 als beschermd gemeentelijk monument 23.0361

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Julia de Groot (D66) en Pieter Krol (ChristenUnie) over economische dakloosheid over de bouwplannen in het Vondelkwartier 23.0399