Later openbaar gemaakte collegebesluiten 21 oktober

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel Resultaat Klimaatgesprekken in het kader van klimaatadaptatie + brief aan de raad 21.0490
  • Collegevoorstel Uitvoeringsplan Bedrijventerreinenstrategie Economie 071 21.0479