Later openbaar gemaakte collegebesluiten 21 april 2022

Pilot Locatieprofiel Garenmarktplein 22.0158

Het college van burgemeester en wethouders heeft het locatieprofiel van het Garenmarktplein vastgesteld. Hiermee maakt de gemeente de kaders voor het gebruik van de evenementenlocatie duidelijk. In het document is vastgesteld om hoeveel evenementen dit gaat en wat de aard van deze evenementen is. Dit locatieprofiel is in de vorm van een pilot na gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers en belanghebbenden opgesteld. Volledige overeenstemming tussen de belanghebbenden is niet haalbaar gebleken. Daarom zijn wij na een zorgvuldige belangenafweging tot dit profiel gekomen.