Later openbaar gemaakte collegebesluiten 20 oktober

Overige besluiten:

  • Raadsvoorstel Wijziging Vfl – najaar 2022 22.0411
  • Raadsvoorstel Wijziging Vfl – najaar 2022, onderdeel markten 22.0412
  • Nadere regels jeugdhulp 2023 (technische wijzigingen) 22.0418
  • Concept zienswijze begroting GR SO ZORG 2023 22.0419

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Lianne Raat (PvdD) over marktafval 22.0410