Later openbaar gemaakte collegebesluiten 20 april

Vaststellen lokaal maatwerk toewijzen 5 woonwagenstandplaatsen Trien Semlerstraat 23.0160

Sinds 2015 zijn 5 leeggekomen woonwagenstandplaatsen aan de Trien Semlerstraat niet opnieuw verhuurd. Na de renovatie van de Trien Semlerstraat komen deze woonwagenstandplaatsen weer vrij. In de regionale huisvestingsverordening is vastgelegd volgens welke regels woonwagenstandplaatsen worden verhuurd. Doordat de leeg gekomen woonwagenstandplaatsen vanaf 2015 niet meer opnieuw zijn verhuurd, konden kinderen van de bewoners van de Trien Semlerstraat lange tijd niet zelfstandig op dezelfde locatie als hun familie komen wonen. Om deze kinderen alsnog een kans te geven een woonwagenstandplaats op deze locatie te huren, heeft het college besloten voor deze vrijgekomen woonwagenplaatsen lokaal maatwerk toe te passen. Dit lokaal maatwerk ziet er als volgt uit: voor de vrijgekomen plaatsen aan de Trien Semlerstraat kunnen alleen belangstellenden in aanmerking komen die aan de volgende voorwaarden voldoen: Iemand woont nog bij ouders of grootouders op Trien Semlerstraat en is toe aan een zelfstandige woning of iemand heeft op deze locatie gewoond en is wegens dwingende redenen vertrokken en heeft 1e, 2e of 3e graads familie op de locatie wonen en is nu zelf niet woonachtig is op een woonwagenlocatie.

Overige besluiten:

  • Aandeelhoudersvergadering Alliander 19 april 2023 23.0176