Later openbaar gemaakte collegebesluiten 2 juni 2022

Principebesluit Lammenschansweg 6 en Stationsplein 107 voor opvang Oekraïense vluchtelingen en informeren raad over stand van zaken 22.0219

Het kabinet heeft de Veiligheidsregio’s/gemeenten verzocht om naast de opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen die er al zijn nog eens 25.000 opvangplekken te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft besloten om in principe te kiezen voor de locaties Lammenschansweg 6 en Stationsplein 107 om de extra plekken te kunnen bieden voor tijdelijke opvang. Leiden bereidt zich daarom voor op de opvang van mogelijk enkele honderden vluchtelingen. Het college laat onderzoeken of de genoemde panden op deze locaties hiervoor geschikt zijn.
De raad is per brief geïnformeerd over de huidige en beoogde nieuwe locaties, en zaken als de praktische invulling van de opvang, zoals onderwijs, medische zorg en de verstrekking van leefgeld.

Collegevoorstel subsidieaanvraag Impuls Winkelgebieden 22.0227

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag ingediend voor een subsidie van ca. 4.5 miljoen euro vanuit het programma Impulsaanpak Winkelgebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee hoopt de gemeente financiering te krijgen voor een impuls in het winkelgebied in de binnenstad van Leiden.

Het gaat om de volgende projecten: een uitnodigende groene loper over de Steenstraat, Turfmarkt, Prinsessekade, Bostelbrug en Kort Rapenburg naar de Apothekersdijk en Boommarkt en een verrijdbaar groen bos op de Beestenmarkt met horeca en retail pop-ups, een extra inpandige en gratis Centrumstalling voor fietsen, met een voor ieder toegankelijke WC. Het doel van deze projecten is om het winkelgebied in de binnenstad van Leiden toegankelijker, veiliger en groener te maken, zodat het gebied toekomstbestendiger wordt.

De verwachting is dat het ministerie 1 september 2022 een beslissing neemt over de binnengekomen subsidieaanvragen. Bij toekenning van de subsidie zal het bedrag naar verwachting per 1 januari 2023 beschikbaar komen. Daarna moeten alle projecten uit de aanvraag binnen twee jaar starten en binnen zeven jaar afgerond zijn. Voor de start van de uitvoering worden er bijeenkomsten georganiseerd met bewoners, ondernemers en organisaties uit het gebied.

Overige besluiten:

  • Zienswijze Begroting 2023-2026 en 1e Begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst West-Holland 22.0218
  • Erratum bestemmingsplan Rooseveltstraat 65-79 22.0216
  • Beleidsregels studietoeslag gemeente Leiden 2022 22.0237

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 13 april 2022) van raadsleden Mitchell Wiegand Bruss, Elianne Wijnands (beiden SVL) en Maaike van Vliet en Tom Leest (beiden VVD) over positie Leiden als studentenkamerstad 22.0217
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingekomen 14-04-2022) van raadsleden Julius Terpstra (CDA), Alyssa Voorwald (VVD) en Bo Lemmens (PvdA) over aanrandingen in Park Cronesteyn 22.0236