Later openbaar gemaakte collegebesluiten 2 juli

Intrekken richtlijnen sporten en bewegen in de openbare ruimte 20.0329 (30-6)

Per maandag 11 mei werden de buitensportmogelijkheden door het kabinet verruimd. Niet alleen kinderen en jongeren mochten weer buiten samen sporten, ook volwassenen, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Door deze verruiming nam de druk op de openbare ruimte in Leiden toe. Om de openbare ruime voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden en op een veilige manier invulling te kunnen geven aan de verruiming van de buitensportmogelijkheden, is er in Leiden een aantal richtlijnen opgesteld. De afgelopen tijd is gebleken dat de druk op de openbare ruimte beheersbaar is toegenomen. Daarnaast zijn de landelijke maatregelen verder versoepeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de richtlijnen in te trekken. Dit neemt niet weg dat we een beroep blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid van de Leidenaars. Voor iedereen geldt: vermijd drukte, houd altijd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten.

Indiening aanvragen voor eerste tranche Woningbouwimpulsfonds 20.0331 (30-6)

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen uit het zogeheten Woningbouwimpulsfonds. Het fonds is vorig jaar opgericht door het Rijk om onrendabele toppen bij grote woningbouwprojecten deels te kunnen dekken, en daarmee de woningbouwproductie te versnellen in regio’s met een krappe woningmarkt. Voor de eerste tranche van het Woningbouwimpulsfonds dient de gemeente Leiden aanvragen in voor een tweetal projecten, namelijk de zogeheten ‘Lammenschansstrip’ (een deel van de Lammenschansdriehoek) en het Werninkterrein. In oktober neemt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een besluit  over de beide aanvragen.

Overige besluiten:

  • Mandatering Samenwerkingsovereenkomst JOGG landelijk 20.0317 (30-6)
  • Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 20.0319 (30-6)
  • Intern verslag van bevindingen 2019 (16-6)


Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid H. van der Kaap (PvdD), ingekomen op 10 juni 2020, over toezicht en handhaving energiebesparingsplicht 20.0327 (30-6)