Later openbaar gemaakte collegebesluiten 19 november

Vraagstelling referendumverzoek Roomburgerpark 20.0554 (17-11)

De Referendumkamer heeft naar aanleiding van het mogelijke referendum inzake het raadsvoorstel ‘Inrichting wijksportpark Roomburgerpark’ aan het college gevraagd om haar opvattingen over de vraagstelling kenbaar te maken. Naar aanleiding hiervan heeft het college een brief vastgesteld aan de referendumkamer waarin is aangegeven dat het college zich kan vinden in de hoofdregel dat het conceptraadsbesluit aan de kiezers wordt voorgelegd en dat het college verder het advies van de Referendumkamer inzake de vraagstelling afwacht.

Overige besluiten:

  • Wensen en bedenkingen op Regionaal Toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 20.0573 (17-11)
  • Aanvraag gemeentegarantie Boerhaave voor hoogbouw 20.0569 (17-11)