Later openbaar gemaakte collegebesluiten 18 maart

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Schaik (PvdD), ingekomen 5 februari, over de bomenkap bij het Indoor Sportcentrum 21.0130