Later openbaar gemaakte collegebesluiten 18 februari

Start klimaatgesprekken met de stad en voortgang Klimaatadaptatie 21.0069 (16-2)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de start van de klimaatgesprekken die met verschillende organisaties in de stad en regio worden gevoerd. Deze gesprekken worden gevoerd naar aanleiding van de stresstesten die eerder dit jaar zijn uitgevoerd. Stresstesten geven de gevolgen van klimaatverandering in Leiden weer en benoemen mogelijke risico’s als gevolg van de klimaatverandering. Het doel van de gesprekken is om tot afgewogen keuzes en een strategie te komen hoe we als gemeente samen met onze partners met deze risico’s omgaan. Daarnaast informeert het college de raad over het monitoren van bodemdaling en over concrete maatregelen die Leiden toepast om de gevolgen van klimaatverandering gelijktijdig met rioleringsprojecten aan te pakken. Tot slot geeft de brief een uiteenzetting over de samenwerking met diverse partijen in de stad. Zo maakt Leiden zich klaar voor de toekomst. Samen werken we in kleine stappen aan een groot gezamenlijk doel: een gezonde, groene en leefbare stad.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Bleijie (CDA) ingediend 22 december 2020, over voetbal vitaal in Leiden 21.0077 (16-2)