Later openbaar gemaakte collegebesluiten 17 november

Eindevaluatie Pilot Wijkleerbedrijf 22.0446

Het college van B en W heeft de evaluatie Pilot Wijkleerbedrijf vastgesteld en informeert de gemeenteraad met een brief over de evaluatie en de aanbevelingen.

Het wijkleerbedrijf zoals dat in deze pilot vorm heeft gekregen is een weg uit de bijstand. Met intensieve begeleiding komt voor de meesten betaald werk, een opleiding of een onbetaalde werkplek waarin mensen van toegevoegde waarde kunnen zijn, langzaam maar zeker in beeld. In de evaluatie zijn aanbevelingen geformuleerd, waaronder het voortzetten van de werkwijze en ketensamenwerking en uitbreiding daarvan naar andere wijken in Leiden.

Overige besluiten:

  • Startbeslissing MIRT Verkenning knooppunt Leiden Centraal 22.0439
  • 4e technische wijziging 22.0473
  • Verlenging beleidsplan armoedebeleid in 2023 22.0461

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden R. van Peijpe & T. Hoogeboom (GroenLinks) en L. Raat en M. Jones (PvdD) over de komst van Fat Phills Diner en het bevorderen van de gezonde en duurzame voedselomgeving 22.0409
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over de nieuwe rol van wijkbeheerders 22.0470