Later openbaar gemaakte collegebesluiten 17 maart 2022

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel Gecoördineerde ontwerp besluitvorming Kempeneers 22.0072

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 14 februari 2022) van raadslid Pieter Krol (CU) over de route van het Singelpark over de 5e Binnenvestgracht 22.0089
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 4 maart 2022) door raadsleden Van Gaal (GL), Voorwald (VVD), van Schaik (PvdD), Jermoumi (PvdA), Van Walraven (SP), Krol (CU), Jitan (LP), Terlouw (FMT), Bleijie (CDA), Kersten (PS) en Herman (D66) over opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Leiden 22.0118