Later openbaar gemaakte collegebesluiten 16 juli

Tijdelijke regeling Compensatiebudget Cultuur en Coronaschade 20.0385 (14-7)

Het college informeert de gemeenteraad over de ontvangen compensatie vanuit het Rijk voor de Corona-maatregelen tot 1 juni. Bij het begin van de Corona-crisis had het college al besloten om door het bieden van uitstel van betaling voor belastingen, heffingen en huren aan partijen in de stad op korte termijn financiële ademruimte te bieden. Voor de korte termijn neemt het college nu aanvullende maatregelen voor ondersteuning van de cultuursector in de stad en het bieden van ruimte aan ondernemers om te blijven innoveren. Na de zomer doet het college bij de Tweede voortgangsrapportage aan de raad aanvullende voorstellen voor het opvangen van de Corona-schade aan de stad en eventuele aanvullende steunmaatregelen.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2021 20.0362 (14-7)

In maart 2020 heeft de gemeenteraad de Strategie Circulaire Economie 2020-2023 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld, staan welke activiteiten de gemeente de komende twee jaar uitvoert op het gebied van circulaire bouw, het verwaarden van materiaalstromen, maatschappelijk verantwoord inkopen en communicatie.
Omdat circulaire economie een innovatieve opgave is waarin nog veel ontdekt moet worden, start de gemeente met inspirerende en onderzoekende activiteiten en is het vervolg na 2021 nog niet vastgelegd. In de tweede helft van 2021 wordt de balans opgemaakt voor eventueel aangepaste inzet in de jaren 2022 en 2023.

Overige besluiten:

  • Concept-Regionale Omgevingsagenda 2040, aan de slag met Hart van Holland: vaststelling wensen en bedenkingen aanbieding aan de raad 20.0273 (14-7)
  • Wijziging gemeenschappelijke stageregeling 20.0367 (14-7)
  • Intentieovereenkomst Spuigroep Vastgoed B.V. (Motorhuislocatie) 20.0348 (7-7)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Van Schaik (PvdD), ingekomen op 17 juni 2020, over racisme in het Leidse onderwijs 20.0361 (14-7)