Later openbaar gemaakte collegebesluiten 16 juli

Verwezenlijken ambities uit inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark 21.0399

Op 8 april 2021 heeft de gemeenteraad het inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark Roomburgerpark verworpen. Het inrichtingsvoorstel zag op de realisatie van ambities op het gebied van groen, sport en verkeer. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de gemeenteraad een brief waarin het aangeeft hoe het deze ambities alsnog denkt te verwezenlijken en welke vragen hiervoor nog beantwoord moeten worden.