Later openbaar gemaakte collegebesluiten 16 april

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadsleden E. van Bree (GL), A.Jermoumi (PvdA) en F. Zeggelt (D66), ingekomen 4 maart, over een autovrij Rapenburg 20.0176 (14-4)