Later openbaar gemaakte collegebesluiten 15 juli

Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling Corantijnstraat 21.0383

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling aan de Corantijnstraat en Paramaribostraat vastgesteld en legt deze aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. De huidige woningen aan de Corantijnstraat 1 t/m 11 en Paramaribostraat 2 t/m 64 worden gesloopt, hier komt bijna het dubbele aantal woningen voor terug. Waarvan 100% in het sociale segment. Bij het ontwikkelen van de plannen is de input van de omgeving belangrijk, vorig jaar zijn bewoners en omwonende gevraagd wat voor hen van belang is. Voordat de Nota van Uitgangspunten in de raadscommissie wordt besproken, worden zij geïnformeerd op welke wijze de aandachtspunten zijn verwerkt. Dit gebeurt direct na het zomerreces.

Overige besluiten:

  • Toepassen coördinatieregeling en afwijken NEN-normen parkeerplaatsen t.b.v. project Plesmanlaan 100 21.0385