Later openbaar gemaakte collegebesluiten 15 december

Ter visielegging Stedenbouwkundig plan Humanities Campus 22.0518

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste stedenbouwkundig plan Humanities Campus vastgesteld voor inspraak voor de periode van zes weken. Het stedenbouwkundig plan is een aanpassing op het in 2019 vastgestelde stedenbouwkundig plan. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe stedenbouwkundig plan zijn het behoud van het woonblok Doelencomplex en een kleiner universiteitsprogramma. In 2023 zal het college ook het aangepaste beeldkwaliteitsplan behandelen en vrijgeven voor de zienswijzeperiode.

De bouwmassa (het totaal aan gebouwen) is veranderd ten opzichte van het eerdere stedenbouwkundig plan. De twee gebouwen aan de Doelenzijde Reuvens en Lipsius Zuid maken een in hoogte geleidelijke overgang naar de omliggende bebouwing in de stad.  Dit geldt tevens voor de overgang naar het woonblok aan de Cleveringasteeg. De bouwhoogtes zijn goed op elkaar afgestemd.

Collegevoorstel raadsinformatiebrief Stikstof 22.0543

Op 2 november 2022 is door de Raad van State uitspraak gedaan inzake de Porthos-zaak, waardoor de bouwvrijstelling voor stikstof is komen te vervallen. Met de brief informeert het college de raad over hoe deze uitspraak door kan werken op de Leidse projecten.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden Sandoval Garcia (CDA) en Tom Leest (VVD) – Kan er nog gebouwd worden in Leiden? 22.0527