Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 september

Overige besluiten:

  • Raadsinformatiebrief stand van zaken viering Leidens Ontzet 2023 en stand van zaken toekomst Leidens Ontzet 2024 e.v. 23.0370

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over de bouwplannen in het Vondelkwartier 23.0396