Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 juli

Collegebrief met reactie op Notitie Reikwijdte en Detailniveau van Warmtelinq 22.0303

Het college heeft met een positief advies gereageerd op het verzoek van de provincie Zuid-Holland om te reageren op de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de Warmtelinq Rijswijk – Leiden. De conclusie is dat de juiste varianten worden onderzocht, omdat ze goed rekening houden met bestaand stedelijk gebied. Evenwel is er bij het vervolg een uitgebreide tracéstudie nodig om de knelpunten in beeld te brengen.

Collegevoorstel communicatie-en participatieplan voor het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden 22.0276

Op 21 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het communicatie- en participatieplan voor de definitiefase van het project Bedrijventerrein Vlietzone-Midden vastgesteld.

De Vlietzone-Midden, het gebied tussen het nieuwe Combibad met IJshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg, krijgt een nieuwe bestemming als bedrijventerrein. Onder meer de nieuwe Stadswerf krijgt hier een plek. Het communicatie- en participatieplan geeft zicht op de verschillende stakeholders en participatievormen die binnen dit project van toepassing zijn. Verder wordt in het plan beschreven hoe de communicatie en participatie plaatsvindt. Begin 2022 zijn de gesprekken gestart met de verschillende verenigingen die op dit moment gebruik maken van het gebied Vlietzone-Midden. Het communicatie- en participatietraject met omwonenden, belangengroepen en overige betrokkenen start aan het eind van deze zomer. 

Tijdelijke addendum beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten 22.0283

Tijdelijke addendum beleidsregels bijzondere bijstand energiekosten. Met dit besluit stelt het college een tijdelijk addendum vast op de beleidsregels bijzondere bijstand Leiden 2021 van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 t.b.v. vergoeding voor energiekosten. Dit maakt het mogelijk om bijzondere bijstand te verstrekken voor hoge energiekosten aan inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsgrens, waaronder studenten. Ook besluit het college om de aanvraagperiode voor de energietoeslag 2022 te verlengen naar 31 december 2022.

Overige besluiten

  • Informeren gemeenteraad over de gemeenteraadsverkiezingen 2022 22.0297

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend:13 juni 2022) van raadslid Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over het terug plaatsen van een bankje op de Oude Singel ter hoogte van de Volmolengracht 22.0298