Later openbaar gemaakte collegebesluiten 14 januari

Evaluatie duurzaamheidsbeleid door Rekenkamercommissie 21.0019 (12-1)

Het college van burgemeester en wethouders informeert de raad met een brief over hoe zij de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport  ‘Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden’ van de Rekenkamercommissie gebruikt om Leiden te transformeren tot een duurzame stad in 2050. Het college ziet in de grondtoon van het onderzoeksrapport een bevestiging dat Leiden met de ingezette versnelling en intensivering van het duurzaamheidsbeleid in 2019 een goede richting heeft ingeslagen en ziet de aanbevelingen van de Rekenkamer als aanmoediging om onze inspanningen te optimaliseren. In de brief wordt per thema (energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening, circulaire economie en duurzame mobiliteit) uiteengezet hoe de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden ingezet om de doelstelling om in 2050 een duurzame stad te zijn te bereiken. Leiden maakt zich klaar voor een duurzame toekomst en heeft  daarbij ambitieuze doelen. Deze ambitieuze doelen worden alleen bereikt in samenwerking met bewoners, maatschappelijke partners en ondernemers. Samen werken in kleine stappen aan een groot gezamenlijk doel: een gezonde, groene en leefbare stad.

Verzoek om toestemming om te mogen vissen op kreeften in Leidse grachten 21.0011 (12-1)

De gemeente heeft geen toestemming verleend op het verzoek om te mogen vissen op rivierkreeften in de Leidse wateren. De reden hiervoor is dat er verschillende rapporten en conclusies zijn over de effecten van het wegvissen van kreeften. Vast staat dat de rivierkreeft schade aanricht aan kades en aan flora en fauna. Harde feiten en data ontbreken echter hierover. Hiervoor is meer onderzoek nodig ook om aan te tonen hoe groot de schade is. Daarnaast heeft de gemeenteraad in mei 2019 een motie aangenomen over hoe men denkt over de verkoop van levende kreeften en krabben. De gemeente kan de verkoop van kreeften en krabben of in (vis)winkels niet verbieden, wel het vissen in haar wateren.

Overige besluiten:

  • Brief aan de raad over totstandkoming bezuinigingsvoorstel 2023-2024 21.0015 (12-1)
  • Wensen en bedenkingen Uitvoeringprogramma 2021 Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) 21.0016 (12-1)