Later openbaar gemaakte collegebesluiten 13 maart

Over dit besluit is een apart persbericht gestuurd:

  • Keuze voor wijze van selecteren samenwerkingspartner voor de haalbaarheidsfase Energiepark 20.0111 (10-3)
  • Energiepark - Wensen en bedenkingen als gevolg van de wijze van selecteren van Samenwerkingspartner 20.0108 (10-3)

Overige collegebesluiten:

  • Vaststelling Plan van Aanpak Verordening voor de fysieke leefomgeving 20.0119 (10-3)
  • Beheerplan Rhijnhof 20.0132 (10-3)
  • Collegevoorstel aanvullend krediet herontwikkeling Energiepark e.o. 20.0116 (10-3)
  • Nota Actualisatie Hondenbeleid-na-inspraak 20.0118 (10-3)
  • Collegebrief inzake rapport Nationale Ombudsman “Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?” 20.0100 (3-3)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid M. Kerstens (PS), ingekomen 3 februari, over het verloederen van sociale wijken met teveel probleemgevallen 20.0122 (10-3)