Later openbaar gemaakte collegebesluiten 13 januari 2022

Collegebrief m.b.t. onderzoek naar verbeteren toiletvoorzieningen 22.0004

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over het uitgevoerde onderzoek om de beschikbaarheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de toiletvoorzieningen in de binnenstad te verbeteren. In de rapportage wordt een aantal quick wins benoemd die hebben geleid tot een verbetering, en vervolgstappen die het college voornemens is te zetten om blijvend te werken aan het verbeteren van de toiletvoorzieningen.
 

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 12 oktober 2021) van Maarten Kersten (PS) met betrekking tot de verhuur en verkoop van gemeentelijk vastgoed 22.0011