Later openbaar gemaakte collegebesluiten 13 april

Verlengen beleidsregels woningomzetting en woningvorming Leiden 2021 23.0165

Op 1 mei 2023 loopt de Tijdelijke beleidsregel woningomzetting en woningvorming Leiden 2021 af (standstill voor verkamering en woningvorming). Het Leids college is bezig met het opstellen van een breed pakket aan maatregelen voor verkamering, opkoopbescherming en goed verhuurderschap en richt zich per 1 januari 2024 op de invoering van dit brede pakket van woningmarkt regulerende maatregelen.

Er wordt hard gewerkt aan dit pakket en de voorbereidingen gaan goed, maar vanwege vertraagde wet,- en regelgeving vanuit het rijk is het college genoodzaakt de Tijdelijke beleidsregel woningomzetting en woningvorming Leiden 2021 met (maximaal) 12 maanden te verlengen. Dit betreft een puur technische verlenging met een kleine aanpassing in het overgangsrecht.

Collegebrief aan de raad over stand van zaken brug Poelgeest 23.0166

In april 2022 zijn de werkzaamheden aan de brug Poelgeest gestart. Deze brug wordt over de Haarlemmertrekvaart aangelegd, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. De brug zorgt ervoor dat de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein beter bereikbaar zijn voor alle soorten verkeer. Mede dankzij de brug wordt er een busverbinding door de wijk Poelgeest mogelijk en ontstaat een fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Bio Science Park. Er zijn al veel werkzaamheden verricht, er is echter ook een vertraging ontstaan. Het college van burgmeester en wethouders informeert de gemeenteraad met een brief over de vertraging, nieuwe opleverdatum en meerkosten.