Later openbaar gemaakte collegebesluiten 12 november

Raadsbrief over ontwikkelingen internationale basisschool (IGBO) 20.0546 (10-11)

Het goed faciliteren van internationaal (basis)onderwijs heeft een positieve impact op de profilering van Leiden als internationale kennisstad, het economisch vestigingsklimaat en draagt bij aan toegankelijk onderwijs voor de kinderen van internationals. Daarom werkt de gemeente Leiden vanaf 2019 samen met schoolbestuur PROO Leiden-Leiderdorp aan de realisatie van een Leidse Internationaal Georiënteerde Basisschool (IGBO) met tijdelijke huisvesting aan de Saffierstraat, het voormalig Crescendoterrein. Recentelijk is bekend geworden dat PROOLeiden-Leiderdorp de IGBO op dit moment niet verder kan realiseren. Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad hierover en geeft aan in overleg te zijn met een ander schoolbestuur om de IGBO op te richten. Dit betekent dat de start van de IGBO vertraging oploopt.