Later openbaar gemaakte collegebesluiten 12 mei 2022

Collegevoorstel Opvang vluchtelingen via het COA + brief aan de raad 22.0207

Omwonenden en de raad worden geïnformeerd over het voornemen van het college om medewerking te verlenen aan het in gebruik laten nemen van de Haagse Schouwweg 8a tot n te Leiden door het COA ten behoeve van crisisnoodopvang gedurende 6 maanden, vervolgd door reguliere opvang asielzoekers gedurende 5 jaar.

Overige besluiten:

  • Zienswijze op de programmabegroting Hecht 2023 22.0199
  • Burgemeester- en collegevoorstel Doorstart project Humanities Campus + Brief aan de raad 22.0190
  • Burgemeester- en Collegevoorstel Verstrekken leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen via prepaid passen van de BNG 22.0196

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Tom Leest (VVD) over de aanpak van drugscriminaliteit 22.0180
  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend 4 april 2022) van raadsleden Julius Terpstra (CDA) en Mitchell Wiegand Bruss (SVL) over eigentijdse welstandsregels 22.0191