Later openbaar gemaakte collegebesluiten 11 maart

Collegebrief advies externe deskundige en herhuisvestingsaanbod bewoners Doelencomplex 21.0069

Het college informeert de gemeenteraad per brief over de stand van zaken rond de herhuisvesting bewoners Doelencomplex. De onafhankelijke deskundige heeft zijn eindrapportage opgeleverd en geconcludeerd dat het compensatieaanbod, op enkele punten na, aan de vraagstelling van vergelijkbaar, redelijk en billijk voldoet. Hij heeft een paar concrete aanbevelingen gedaan en naar aanleiding hiervan hebben gemeente, de Sleutels en de Universiteit Leiden in overleg met de Huurdersbelangenvereniging de Eendracht een aantal optimalisaties doorgevoerd. De onafhankelijke deskundige oordeelt positief over het Sociaal Plan. De Sleutels is in afwachting van een advies van de Bewonerscommissie over het sociaal plan en het compensatie-aanbod. De Sleutels zal de bewoners uitgebreid informeren over het compensatie-aanbod en vervolgens een draagvlakmeting houden onder de bewoners van het Doelencomplex. Hierna start de Sleutels de besluitvorming over verkoop en sloop van het Doelencomplex. 

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel vonnis onteigening Lammenschansweg 128 21.0099 (2-3)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden A. Theeuwen (SP), M. van Schaik (PvdD), J. Bleijie (CDA), M. Kersten (PS), D. Verbree (VVD) en P. Krol (CU), ingekomen 18 februari, over WOB-verzoek Wijksportpark Roomburgerpark 21.0114 (9-3)
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid M. Kersten (PS), ingekomen 22 januari, over de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan LEAD 21.0086 (2-3)

Brief aan raad:

  • Verkiezingen en referendum maart 2021, zie brief via deze link.