Later openbaar gemaakte collegebesluiten 11 juni

Intentieovereenkomst herontwikkeling Pesthuiscomplex 20.0274 (8-6)

De gemeente Leiden gaat een intentieovereenkomst aan met Pesthuis Leiden B.V. (een onderneming van de Citystone Group B.V. en Urban Development Partners B.V.) voor de herontwikkeling van het Pesthuiscomplex. Na uitwerking van de plannen zal de intentieovereenkomst worden opgevolgd door een anterieure overeenkomst. Tevens zal er ten behoeve van de ontwikkeling van het Pesthuiscomplex mogelijk een grondruil met Pesthuis Leiden B.V. plaats gaan vinden.

Samenwerking Subsidie ZonMw 20.0271 (8-6)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om bij ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, een subsidie aan te vragen om een samenwerking aan te gaan in de Leidse regio met betrekking tot het evalueren en borgen van de voortzetting van vijf pilots. Dit doen de Leidse regiogemeenten samen met de betrokken organisaties GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen Holland Rijnland, RDOG HM en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De pilots zijn: Samen leven in kwetsbare wijken, Meedoen in de stad, Buurtcirkel, Extra inzet uren ggz in wijkteam, Wijk ggz-er. De pilots hebben betrekking op vroeg-signalering, toegang tot ondersteuning en het verbeteren van de ondersteuning aan kwetsbare mensen in de wijk. Door de samenwerking aan te gaan wordt aan een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een projectsubsidie bij ZonMw voldaan.

Overige besluiten:

  • Informatiebrief aan gemeenteraad inzake 3 oktober 2020 20.0276 (8-6)
  • Verzoek niet behandelen raadsvoorstel Afstemmingsverordening Participatiewet 20.0288 (8-6)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. Klever (PvdA) ingekomen op 1 mei 2020, over de opening van de Leidse musea 20.0287 (8-6)