Later openbaar gemaakte collegebesluiten 10 juni

Overige besluiten:

  • Compensatieaanbod Doelencomplex 21.0313

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project Humanities Campus en de herhuisvesting van de bewoners van het Doelencomplex. Op de plek van de huidige faculteit Geesteswetenschappen gaat de Universiteit Leiden de Humanities Campus realiseren. Deze ontwikkeling omvat naast de vernieuwing van de gebouwen, ook de aanleg van een nieuw centraal groen plein en de herinrichting van de openbare ruimte tot een aantrekkelijk verblijfsgebied - tot dusver een ontbrekende schakel in het Singelpark. Het Sociaal Plan en het compensatieaanbod voor de bewoners van het Doelencomplex, wat gesloopt moet worden voor de ontwikkeling van de campus, is gereed. Het bestemmingsplan Humanities Campus heeft recent ter inzage gelegen. Onderdelen van de campus waar geen bestemmingsplanwijziging voor nodig zijn, zoals de renovatie van het Arsenaal, heeft de Universiteit Leiden al gerealiseerd of bevinden zich nog in de fase van planvorming en vergunningaanvragen voor de uitvoering.