Later openbaar gemaakte collegebesluiten 10 december

Beleidsregel standplaatsen Leiden 2020 20.0614 (8-12)

Het college van burgemeester en wethouders stelt nieuwe beleidsregels voor standplaatsen vast. De verkoop vanaf standplaats zoals de loempiakraam is een integraal onderdeel van het aanbod voor het winkelend publiek. Ook de oliebollenkramen en de kerstbomenverkoop in de decembermaand mogen niet ontbreken in de stad. Hoewel de oude regels uit 2011 grotendeels nog voldeden waren ze wel toe aan een herziening. Wijzigingen in locaties die de afgelopen hebben plaatsgevonden zijn doorgevoerd, economische ontwikkelingen zijn meegenomen en er zijn maatregelen ter voorkoming van zwerfvuil toegevoegd.

Zero-emissie stadsdistributie 20.0623 (8-12)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om per 1 januari 2025 een zero-emissie zone in te stellen voor het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad van Leiden. In Leiden is al een milieuzone van kracht voor vrachtverkeer met oudere dieselmotoren van niveau vier en hoger. Door het instellen van een zero-emissie zone vracht- en bestelverkeer (met nul uitstoot aan de uitlaat) wordt een bijdrage geleverd aan een schone en duurzame binnenstad met ruimte voor de fiets en voetganger. In de komende periode wordt samen met diverse stakeholders gewerkt aan een binnenstad die in 2025 schoon (emissie-loos) en duurzaam wordt bevoorraad. Deze samenwerking wordt bekrachtigd in het Convenant `Stadsdistributie 071’ dat op 9 december is ondertekend.

Overige besluiten:

  • Voortzetten van het investeringsfonds maatschappelijke zorg 20.0609 (1-12)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid Van Halm (SP), ingekomen op 10 november, over ‘Wajong fiasco’ 20.0620 (8-12)