Later openbaar gemaakte collegebesluiten 1 oktober

Overige besluiten:

  • Afdoen moties 2020 II 20.0458 (29-9)

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid A. Voorwald (VVD), ingekomen op 26 augustus, over Tozo 1.0 en Tozo 2.0 regeling voor Leidse ondernemers 20.0450 (29-9)