Later openbaar gemaakte collegebesluiten 1 juli

Rapportage onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed’ en collegereactie 21.0349

Op verzoek van de raad en in opdracht van het college is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar vier participatiepraktijken in Leiden. Het onderzoek levert inzicht in de dynamiek van participatie en maakt duidelijk hoeveel inspanning er in de stad wordt geleverd om ambities en plannen te bespreken en te realiseren met belanghebbenden. Het college neemt de aanbevelingen uit het rapport over, geeft zelf een uitgebreidere reflectie en reactie op het onderzoek en wil graag met de raad en de stad in gesprek over de aanbevelingen. De start daarvan is in de eerstvolgende raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

Overige besluiten:

  • Collegevoorstel Steunmaatregelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed die getroffen zijn door corona 21.0339
  • Subsidieaanvraag MKB-deal Economie071 21.0345