Later openbaar gemaakte collegebesluiten 1 december

Evaluatie foutieve nabetaling Energietoeslag september 2022 22.0488

Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de evaluatie van de foutieve nabetaling van de energietoeslag die afgelopen september per abuis plaatsvond. Er is aan 346 huishoudens €500 teveel uitgekeerd. De oorzaak van deze fout  is een combinatie van tijdsdruk, foutengevoelige en complexe werkprocessen, verminderde personele capaciteit en daardoor onvoldoende afstemming. De personele bezetting is inmiddels vrijwel op orde. Er wordt nu met vaste contactpersonen gewerkt aan de inrichting van de betalingen van de energietoeslag in 2023, waarbij meerdere gezamenlijke controlemomenten worden ingebouwd op het definitieve betaalbestand. Het college heeft er vertrouwen in dat de gemaakte fout daardoor niet weer zal gebeuren.

De 346 personen die de foutieve betaling kregen, hebben meteen in september een brief ontvangen waarin de foutieve betaling is uitgelegd. Mensen konden het teveel ontvangen bedrag terugbetalen of laten verrekenen met de Energietoeslag 2023. Inmiddels hebben 102 mensen het bedrag teruggestort op rekening van de gemeente.

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 24 oktober 2022) van raadsleden Pieter Krol (CU) en Martine van Schaick (PvdD) over bezwaren nieuwe looppad bij de Hortus 22.0497