Later openbaar gemaakt collegebesluiten 7 december

Overige besluiten:

  • Collegebrief Zienswijze Investeringsplan Liander 23.0547

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend op 10 oktober 2023) van raadsleden Laura Delver (Partij voor de Dieren), Bert Jansen (D66) en Alyssa Voorwald (VVD) over het Bos van Bosman 23.0549
  • Beantwoording schriftelijke vragen van Partij Sleutelstad over Parels 23.0544