Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Biodivers Leiden Bio Science Park 19.0328 (2-7)

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het adviesrapport ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’ en heeft het Implementatieplan ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’ vastgesteld. Doel van dit plan is het bevorderen van de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park en het compenseren van het verlies aan natuurwaarden door uitvoering van het Masterplan. De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 voor de uitvoering van een aantal maatregelen uit het adviesrapport.

Overige besluiten:

  • Vaststellen organisatiebesluit gemeente Leiden 2019 en bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019 19.0321 (9-7)
  • Tweede erratum Jaarstukken 2018 19.0360 (9-7)