Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten 31 oktober

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

  • Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2020 19.0518 (29-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020 19.0519 (29-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 19.0520 (29-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 19.0521 (29-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van markt- en staangeld 2020 19.0522 (29-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2020 19.0523 (29-10)
  • Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020 19.0524 (29-10)
  • Reactie college op rapport Rekenkamercommissie Woningbouwopgave in Leiden en Leiderdorp 19.0528 (29-10)

 Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid R. Storm (CDA), ingekomen 4 oktober 2019, over Lachgas op de kermis van 3 oktober 19.0534 (29-10)