Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten 26 september

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Uitbreiding vuurwerkvrije zones met de binnenstad van Leiden 19.0464 (24-9)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om tijdens de komende jaarwisseling de binnenstad van Leiden aan te wijzen als één van de vuurwerkvrije zones. In een vuurwerkvrije zone is het verboden om tijdens de periode 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 consumentenvuurwerk af te steken. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het onjuist gebruik van vuurwerk leiden in combinatie met de omstandigheden rondom de jaarwisseling tot grote veiligheidsrisico’s. De jaarwisseling kan dan ook met recht worden aangemerkt als het gevaarlijkste moment van het jaar. In het belang van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van overlast en het beschermen van het woon- en leefklimaat in de binnenstad, wil het college de binnenstad dan ook aan de lijst met vuurwerkvrije zones toevoegen. Alvorens tot het besluit over te gaan, heeft de burgemeester gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden, zoals het centrummanagement, de (vertegenwoordiging van de) Leidse horecaondernemers, de exploitanten van de vuurwerkverkooppunten in de binnenstad en de wijkverenigingen van de binnenstad. Vervolgens heeft het college een ontwerpbesluit ter inzage gelegd, waarop zienswijzen konden worden ingediend. Het aanwijzingsbesluit wordt gepubliceerd. Tegen dit besluit kunnen alleen belanghebbenden die een zienswijze hebben gegeven, rechtstreeks in beroep bij de rechtbank.

Input evaluatie referendumverordening en referenduminitiatief LEAD 19.0463 (24-9)

De raad heeft het college verzocht input te leveren voor de evaluatie van de (toepassing van de) referendumverordening en het proces van het inleidend referendumverzoek over het raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten LEAD. Het college informeert de raad hierover via een brief.

Overige besluiten:

  • Buitengewone vergadering van aandeelhouders Alliander 19.0466 (24-9)