Collegebesluiten - later openbaar gemaakte besluiten 11 oktober

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende later openbaar gemaakte besluiten genomen:

Collegevoorstel Jaarverslag Welstands- en Monumentencommissie (WML) 2018 19.0481 (8-10)

De advisering door de Welstands- en Monumentencommissie (WML) verloopt goed. De WML is goed in staat de advisering te baseren op de gemeentelijke welstandsnota en op de door ELO aangeleverde analyses in geval van een monument.
Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de WML. De WML adviseert over aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit Bouwen. Uit het jaarverslag 2018 blijkt dat de commissie zeer tevreden is over de samenwerking en de kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning en informatie. De plannen waarover is geadviseerd, wijken nauwelijks af van de redelijke eisen van welstand; in 2018 waren slechts 4 van de 829 plannen in strijd met welstandseisen. Het jaarverslag wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Collegevoorstel Voortgangsrapportage ambtelijke herhuisvesting 19.0484 (8-10)

In deze tweede voortgangsrapportage informeert het college van burgemeester en wethouders de raad over de voortgang van het project en de belangrijkste ontwikkelingen sinds de vorige rapportage, namelijk de uitkomsten van de aanbesteding van het Stadhuis en de kredietophoging Ambtelijke Herhuisvesting binnen het bestaande financiële kader. De opbouw van deze rapportage is wederom dat deel I zich richt op de verbouwing van het Stadskantoor en het Stadhuis en de tijdelijke huisvesting en deel II op de hiermee samenhangende projecten (de restauratie van de Raadzaal, de vernieuwing van onze publieke dienstverlening, de invoering van Het Leidse Werken en de restauratie van de gevel, de toren en het carillon van het Stadhuis). Deze projecten hebben een aparte aansturingslijn, bekostiging en verantwoording van de middelen, maar er wordt nauwlettend zorg voor gedragen dat al deze projecten goed op elkaar aansluiten.