Collegebesluiten gemeente Leiden 4 november

Conceptnota en -verordening wachtlijst en toewijzing woonwagenstandplaatsen: wensen en bedenkingen 21.0537

Naast het woonruimteverdeelsysteem voor sociale huurwoningen is Holland Rijnland ook verantwoordelijk voor de verdeling van woonwagens. Holland Rijnland heeft een nieuw puntensysteem en wachtlijst voor woonwagenstandplaatsen opgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De gemeenteraad kan hier wensen en bedenkingen op indienen. Het college geeft de raad de suggestie mee om bij nieuwe locaties de vermenigvuldigingsfactor te laten vervallen.