Collegebesluiten 9 november

Over dit besluit wordt een apart persbericht verstuurd:
Aanpak ‘wensen en grenzen in Leiden; aanpak tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ 23.0496

Overige besluiten:

  • Besluit inzake de opvolging van de ambtelijke deelnemer in het bestuur van de Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling SLIB – Opvolging Han Nijssen 23.0416
  • Jongeren ontmoetingsplek (JOP) Stevenspark 23.0430
  • Collegebrief stand van zaken studietoeslag 23.0498

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording Schriftelijke vragen van Thijs Vos (Partij Sleutelstad) over Erfpacht in Leiden
  • Beantwoording Schriftelijke vragen van Maaike van Vliet (VVD) aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden over het tegengaan van anticonceptiefabels op sociale media.