Collegebesluiten 9 mei

Over de volgende besluiten is een persbericht verstuurd:

Nota van Uitgangspunten woningbouwontwikkeling Lorentzhof fase 2 23.0210

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Nota van Uitgangspunten voor de woningbouwontwikkeling aan de Lammenschansweg 2, 4 en 6 voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De huidige schoolgebouwen en gymzaal worden gesloopt. Het bewegingsonderwijs krijgt nieuwe huisvesting aan de Oppenheimstraat. De tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt elders voortgezet. Er worden op de locatie circa 60 tot 70 woningen gebouwd waarbij een groot deel bedoeld is voor senioren. Zo wordt doorstroming in de wijk georganiseerd. 35% van de woningen worden sociale huurappartementen. Er komt ook een klein aantal eengezinswoningen.

Bij het ontwikkelen van de plannen is de input van de omgeving belangrijk. In het voorjaar zijn omwonenden en andere geïnteresseerden gevraagd wat voor hen van belang is. Zij worden nog dit voorjaar geïnformeerd op welke wijze de aandachtspunten zijn verwerkt.

Kaderbesluit Fietsenstalling Hartebrugkerk 23.0212

Het college van burgemeester en wethouders legt het kaderbesluit voor het project Fietsenstalling Hartebrugkerk aan de Lange Mare ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Met dit besluit wordt de stalling op het achterterrein van de kerk vergroot en krijgt de Romanuszaal een plek op het dak van de fietsenstalling.

De fietsenstalling op het achterterrein van de Hartebrugkerk heeft nu plek voor circa 110 fietsen en is alleen op zaterdag open. De nieuwe, grotere fietsenstalling met ongeveer 350 fietsparkeerplekken is straks op alle dagen van de week open en heeft ruime openingstijden. De nieuwe fietsenstalling is op straatniveau en krijgt een openbaar toegankelijk toilet in de stalling. De uitbreiding van deze fietsenstalling zorgt voor minder geparkeerde fietsen op straat waardoor de leefbaarheid en toegankelijkheid in de binnenstad toeneemt. 

Overige besluiten

  • Bestuurlijke reactie Rapport Rekenkamer commissie Leiden en Leiderdorp: ‘Overig groen’ of stadsnatuur 23.0208
  • Bestuurlijke reactie op het onderzoek naar de grip van de gemeente Leiden op grote projecten van de Rekenkamercommissie 23.0195
  • Zienswijze Begroting 2024-2027 Omgevingsdienst West-Holland 23.0191
  • Concept zienswijze begroting GR SO ZORG 2023 23.0196
  • Zienswijze aanpassing GR Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland 2024 23.0215
  • BSGR: concept-jaarstukken 2022 en Kadernota 2024 ter informatie, zienswijze begrotingswijziging 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027 23.0206
  • Jaarverslag 2022 en Uitvoeringprogramma 2023 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) – na wensen en bedenkingen 23.0198

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen (ingediend: 30 maart 2023) van raadsleden Maaike van Vliet (VVD), Tobias Sandoval Garcia (CDA) en Linda Beimer (D66) over het aanleggen van padelbanen bij tennisvereniging Stevenshof 23.0202