Collegebesluiten 9 maart

Beleidsregel Coronaterras 2021 21.0108

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor de coronaterrassen 2021 waarin ruimere mogelijkheden zijn opgenomen voor horecaondernemers om een terras te exploiteren. Met dit besluit wil het college – zodra de horeca weer open mag - horecaondernemers tegemoetkomen die door de coronacrisis zijn getroffen. De beleidsregels maken het daarnaast mogelijk om na 5 oktober 2021 een terras zo in te richten dat gasten hier op een comfortabele manier gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het beter beschutten van de terrassen tegen wind en regen en de mogelijkheid tot duurzame terrasverwarming.

Voor de totstandkoming van deze beleidsregel is waar mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen van de ondernemers, zonder daarmee de leefbaarheid aan te tasten. De verlenging van de uitbreidingsmogelijkheden voor coronaterrassen duurt tot en met 31 december 2021. Mocht voor die tijd de 1,5 meter samenleving worden opgeheven, dan kunnen de terrassen ook onder voorwaarden worden geëxploiteerd om de grote inkomstenderving van de afgelopen periode kleiner te maken. Wel kan bij geluidsoverlast of bij verkeersgevaarlijke situaties de tijdelijke vergunning worden heroverwogen. Na 31 december 2021 wordt bekeken of een verlenging of aanpassing van deze regels noodzakelijk is. Het college informeert de gemeenteraad met een brief over de beleidsregels.

Overige besluiten:

  • Aanwijzing DPG als toezichthouder kinderopvang in verband met uitbreiding toezicht op Wet publieke gezondheid voor kinderopvang en mandatering bevelsbevoegdheid 21.0111
  • Beleid Duurzaamheid / brief LMR inzake Concept-RES 21.0109

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA), ingediend 27 januari, over corporatiehuurders die een koopwoning bezitten 21.0107
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. van Halm (SP) en M. Van Schaik (PvdD), ingediend 28 januari, over de toepassing van de kostendelersnorm 21.0118
  • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid J. Heijnen (CDA), ingediend op 28 januari, over de regionale woningbouwopgave 21.0112