Collegebesluiten 9 juli

Ontwerpbesluit tot uitbreiding vuurwerkvrije zones met de binnenstad van Leiden 19.0341

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om tijdens de komende jaarwisseling de binnenstad van Leiden aan te wijzen als één van de vuurwerkvrije zones. In een vuurwerkvrije zone is het verboden om tijdens de periode 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 consumentenvuurwerk af te steken. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het onjuist gebruik van vuurwerk leiden in combinatie met de omstandigheden rondom de jaarwisseling tot grote veiligheidsrisico’s. De jaarwisseling kan dan ook met recht worden aangemerkt als het gevaarlijkste moment van het jaar. In het belang van de handhaving van de openbare orde, het voorkomen van overlast en het beschermen van het woon- en leefklimaat in de binnenstad wil het college de binnenstad aan de lijst met vuurwerkvrije zones toevoegen. Voorafgaand aan dit ontwerpbesluit van het college heeft de burgemeester gesprekken gevoerd met verschillende belanghebbenden, zoals het centrummanagement, de (vertegenwoordiging van de) Leidse horecaondernemers, de exploitanten van de vuurwerkverkooppunten in de binnenstad en de wijkverenigingen van de binnenstad.

Het ontwerpbesluit wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Na verwerking van de inspraak neemt het college een definitief besluit waartegen rechtstreeks beroep bij de rechtbank openstaat.

Overige collegebesluiten:

  • Wijziging verlofregeling 19.0342
  • Organisatieplan groep 2 VRIS 19.0352

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Gilessen (VVD), ingekomen 28 mei 2019 over ondernemers luiden de noodklok 19.0345