Collegebesluiten 9 april

  •  Collegevoorstel Dienstreis wethouder Spijker Berlin Energy Transition Dialogue 19.0169

 Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid G. Holla (PvdA), ingekomen 19 maart 2019 over niet nakomen bestuursovereenkomst door Oegstgeest 19.0165
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid J. Heijnen (CDA), ingekomen 5 maart 2019, over de herbestrating van bushaltes in de Merenwijk 19.0158
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. Rowaan (GroenLinks), ingekomen 4 maart 2019, over het sluiten van Gebouw C voor de daklozenopvang, en het creëren van tussenwoningen 19.0161