Collegebesluiten 8 september

Wijziging 2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020 20.0429

Het college heeft besloten om de 2e Regeling tot verplaatsing en inrichting van de woensdag- en zaterdagmarkt Leiden 2020 te wijzigen. Dit in verband met de terugkeer van de woensdagmarkt in het Nieuwe Rijngebied.

Overige collegebesluiten:

  • Toetreding gemeente Velsen tot de BSGR per 1/1/2021 20.0422
  • Starten aanbesteding voor het inkopen van inburgeringonderwijs binnen het samenwerkingsverband Holland-Rijnland 20.0424

Schriftelijke vragen:

  • Beantwoording schriftelijke van raadslid M. Kersten (PS), ingekomen op 13 juli, over nieuwbouw en verduurzaming in de sociale huursector 20.0427