Collegebesluiten 8 juni

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting ex artikel 17, tweede lid, voor 2021 21.0301

Jaarlijks kunnen de schoolbesturen van scholen voor basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs aanvragen indienen voor onderwijsvoorzieningen, die per 1 augustus gewenst zijn. Het college heeft deze aanvragen op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs beoordeeld.

De volgende aanvragen zijn toegekend:

 • De inpandige uitbreiding van het Da Vinci College (locatie Kagerstraat 7), door het voor onderwijs geschikt maken van het souterrain
 • Eerste inrichting met ondewijsleerpakket (OLP) en meubilair voor de volgende scholen: de Leidse Houtschool, de St. Josephschool, het Metrum en de Thermiek.
 • De verwijdering van asbesthoudende materialen uit de volgende schoolgebouwen: de Morskring, het Metrum en de St. Josephschool (Astronaut).

De volgende aanvragen zijn door het college afgewezen:

 • Inpandige aanpassingen om meer gedifferentieerd te leren, voor het Driestar College.
 • Permanente uitbreiding door vervanging van de oude gymzaal voor het Bonaventuracollege locatie Mariënpoelstraat.
 • Permanente uitbreiding met 3 lokalen voor de Leidse Houtschool.

Overige besluiten

 • Aandeelhoudersvergadering UNIIQ 8 juni 2021 21.0303
 • Aanpassing bijlage 1 Beleidsregels standplaatsen Leiden 2020 21.0306
 • Afboeken plankosten HOV Leiden Katwijk Noordwijk 21.0247
 • Basis brief Jeugdhulp Holland Rijnland voor informatie aan gemeenteraden 21.0300 (1-6)

Schriftelijke vragen

 • Beantwoording schriftelijke vragen van de raadsleden I. van Spronsen (GroenLinks) en M. Otten (PvdA) over het instellen van het Volkshuisvestingsfonds door de minister en de kansen voor Leiden 21.0305
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid E. Krijgsman (D66) over individuele studietoeslag 21.0307
 • Beantwoording schriftelijke vragen van raadsleden M. Van Schaik (PvdD), E. Van Bree (GL), A. Jordan (D66) en A. Jermoumi (PvdA) over online monitoring via sociale media 21.0299 (1-6)