Collegebesluiten 7 juni

Aanvullend krediet Westerpoort 22.0252

Het college van burgemeester en wethouders stelt een aanvullend krediet van circa € 400.000,- beschikbaar voor het project Westerpoort. Dit aanvullende krediet is nodig, omdat er extra proces- en onderzoekkosten worden gemaakt. Er is meer tijd nodig voor de uitwerking van de gebiedsvisie en de lopende onderzoeken, waaronder een verkeersonderzoek. De gemeente werkt toe naar een Kaderbesluit, waarin de kaders voor de herontwikkeling van het projectgebied worden vastgelegd. Naar verwachting wordt dit in het vierde kwartaal 2022 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Overige besluiten

  • Raadsvoorstel Verordening WML 22.0248
  • Statutenwijziging Stichting universitaire woonwijk Boerhaave en voordracht tijdelijke bestuursleden 22.0249