Collegebesluiten 7 januari

  • Collegevoorstel afboeken oninbare debiteuren 20.0004
  • Wijziging bevoegdhedenregister HRM 20.0008
  • Collegevoorstel Aanwijzing functionarissen i.v.m. WNRA 20.0009
  • Schone Lucht Akkoord 20.0010

Schriftelijke vragen

  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. van Walraven (SP), ingediend 26 november 2019 over een bedrijventerrein langs de Vliet 20.0002
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid R. Storm (CDA Leiden), ingediend 6 november 2019, over loden waterleidingen (17-12)
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid S. van Diepen, A. Jordan en F. Zeggelt (D66, ingekomen 27 november 2019, over een proef in woonwijken onder het motto: ‘waar de auto stond parkeert nu de fiets’ (17-12)

Zie de website van de gemeenteraad voor de collegebesluiten.